یک‌شنبه، 21 آذر 1395 - 11 ربيع الاول 1438 - 11 دسامبر 2016        ورود اپراتور   English
  ahwaz Municipality ahwaz Municipality  
 
 
 
   پایانه های مسافربری اهواز » پایانه مسافربری سیاحت » ارتباط با پایانه
 
Text/HTML

  

شماره تماس های مدیریت شهرداری در پایانه سیاحت

ردیف

شماره تماس مشترک

خط مستقیم

1

مدیر پایانه

3785499

2

کنترل عوارض

3785499

3

مدیریت حراست

3785499

4

دفاتر شرکتهای مسافربری برون استان

جدول برون استانی

5

دفاتر شرکتهای مسافربری دورن استان

جدول درون استانی

6

انبارهای توشه

جدول انبار توشه 

7

دفتر اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

 

8

آژانس درون شهری

 

9

کلانتری مرتبط

 

10

انجمن صنفی شرکتهای مسافربری اهوازو حومه

 3786751

 شماره تماس شرکت های مسافربری برون استان ترمینال سیاحت

ردیف

نام شرکت

تعاونی

شماره تماس

سایت مرتبط

1

ایران پیما

1

3780001

 

2

همسفر چابک سواران

2

3780002

 

3

گیتی نورد

3

3780003

 

4

میهن نور آریا

4

3780004

 

5

گیتی پیمای خوزستان

5

3780005

 

6

آسیا سفر

6

3780006

 

7

آریا سفر آسیا اهواز

7

3780007

 

8

توان گشت

8

3780008

 

9

بی تا

9

3780009

 

10

رهنورد

11

3780011

 

11

همسفر پیک صبا

12

3780012

 

12

لوان نور

13

3780013

 

13

سعادت سفر

14

3780014

 

14

ترابر بی تا

15

3780015

 

15

رهپویان

16

3780016

 

16

سیر و سفر

17

3780017

 

17

راهگشای جنوب (برون)

18

3780018

 

 شماره تماس شرکت های مسافربری درون استان ترمینال سیاحت

ردیف

نام شرکت

شماره تماس

سایت مرتبط

1

تقوا

------------

 

2

فاتح جاویدان

3780336

 

3

هجرت پیما

------------

 

4

امانت سفر

------------

 

5

اهواز سوسنگرد

------------

 

6

سلامت راه ابریشم

------------

 

7

رهگشا ي جنوب

------------

 

شماره تماس انبارهای نوشه ترمینال سیاحت

ردیف

شرکت تعاونی

شماره انبار

شماره تماس

1

ایران پیما

1

3785973

2

همسفر چابک سواران

2

3772033

3

گیتی نورد

3

-----------

4

میهن نور آریا

4

3771603

5

گیتی پیمای خوزستان

5

3786076

6

آسیا سفر

6

3791948

7

آریا سفر آسیا اهواز

7

3780671

8

توان گشت

8

3780009

9

بی تا

9

3795888

10

رهنورد

11

----------

11

همسفر پیک صبا

12

----------

12

لوان نور

13

3780408

13

سعادت سفر

14

3786065

14

ترابر بی تا

15

3786144

15

رهپویان

16

3783971

16

سیر و سفر

17

----------

17

راهگشای جنوب (برون)

18

3797160

 

 

 
 چاپ